söndag 28 juni 2015

Kattungarna tio veckor/Kittens ten weeks

Nu finns veckans bilder ute på hemsidan! F2-kullen är nu tio veckor, och ibland undrar man om de verkligen bara är sex stycken...det går vilt till emellanåt minst sagt! Varje morgon börjar med att inspektera vilken del av hemmet de stylat om under natten!

När jag hade mina första kullar 1999 tillät SVERAKs regler att kattungarna flyttade när de var tio veckor. Idag känns det otänkbart att de skulle flytta nu. De behöver sina tolv veckor, minst, och vad många inte vet är att tolvveckorsregeln numera inte bara gäller oss uppfödare av raskatter, utan samtliga kattungar oavsett härkomst. Bra gjort, Jordbruksverket!

There are now new pics of the kittens on the hp! The F2-litter is now ten weeks, and I sometimes wonder if there are really only six of them...they are often rioting wildly to say the least! Every morning begins with an inspection of which part of the home has been restyled during the night!

When I had my first litters in 1999 the SVERAK rules still allowed kittens to leave home at ten weeks of age. Today it seems unthinkable the they would move already. They need their twelve weeks, at least. What is not known to everybody is that the twelve-week-rule does not only apply to breeders of purebred cats, but to all kittens no matter the origin. Well done, Swedish Authorities of Agriculture!


Sweetest S*Älvdansens Fáfnir ten weeks -for sale!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar